Paketus Kullanıcı Sözleşmesi


1. Sözleşmenin Onaylanması
Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Instagram, Google ve benzerleri) aracılığıyla www.paketus.com adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web sitelerini kapsayan siteler üzerinden paketus.com sistemine üye olunabilir. Her paketus.com kullanıcısı, Paketus Elektronik İletişim Gıda Lojistik Anonim Şirketi ürünü olan “Paketus.com” ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

2. Hizmetler
Paketus.com kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan sisteme üye iş yerlerinden yemek , ürün ve/veya hizmetleri sipariş verme, satın alma  imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

3. Paketus.com Kullanıcı Sistemi
1. Her Paketus.com kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir “cep telefonu numarasına gönderilen OTP (One Time PIN) onayını takiben” “şifre”ye sahip olur.
2. Cep telefonu numarası her üyeye özeldir ve aynı cep telefonu numarası farklı üyelere verilmez.
3. Her kullanıcının Paketus.com üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için cep telefonu numarası şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Paketus.com sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır. Kullanıcılar, diledikleri takdirde ilgili kullanıcı sözleşmelerini onaylamak kaydıyla Paketus.com sistemine giriş yaptıkları kullanıcı adı veya e-posta adresi ve şifre ile Paketus.com sistemine dahil diğer sitelere de giriş yapabilirler.
4. “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Paketus.com, talep üzerine kullanıcının Paketus.com sisteminde kayıtlı cep telefonu numarasına yeni şifre oluşturabilmek için OTP gönderecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Paketus.com şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
5. Paketus.com kullanıcılarını Paketus.com’da kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile Paketus.com sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca Paketus.com, sosyal medya kanalları dahil olmak üzere, kullanıcıların Paketus.com sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.
6. Kullanıcıların belirlemiş oldukları Paketus.com sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla siparişi teslim eden üye iş yeri ile paylaşılacaktır.
7. Paketus.com, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının siparişi teslim eden üye iş yeri ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve üye iş yeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlıktan veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu olmayacaktır.
8. Paketus.com, sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Paketus.com, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşmaz. Bu işlemler Paketus.com Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

4. Kullanıcının Yükümlülükleri
Kullanıcı, Paketus.com hizmetlerinden yararlandığı sırada,
1. Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (örneğin şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Paketus.com üyeliğinin sona erebileceğini;
2. Cep telefonu numarası ile  yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;
3. Paketus.com tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Paketus.com'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;
4. Paketus.com hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Paketus.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye iş yeri ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Paketus.com'un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Paketus.com’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu;
5. Paketus.com tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Paketus.com'un sorumlu olmayacağını;
6. Paketus.com hizmet ve servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Paketus.com'un sorumlu olmayacağını;
7. Paketus.com'da sunulan hizmetlere Paketus.com tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Paketus.com'un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;
8. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca Paketus.com üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı kati suretle yapılmadığını, Paketus.com vasıtasıyla tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi ve üye iş yerlerine bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini;
9. Kullanıcı verilerinin yetkisi olmayan kişiler tarafından okunmasından veya kullanılmasından dolayı oluşabilecek zararlardan Paketus.com'un sorumlu tutulamayacağını;
10. Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı oluşabilecek zararlardan Paketus.com’un sorumlu olmayacağını;
11. Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, üçüncü kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi;
12. Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Paketus.com’a devredildiğini;
13. Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;
14. Diğer kullanıcıların Paketus.com sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;
15. Paketus.com sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Paketus’un veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Paketus’un bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya Paketus üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;
16. Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;
17. Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;
18. Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;
19. Paketus.com hizmetleri kullanilarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamem kendisine ait olduğunu, Paketus.com sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Paketus.com'dan tazminat talep etmemeyi;
20. Paketus.com'dan izin almadan Paketus.com hizmet ve servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;
21. Paketus.com'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;
22. Kurallara aykırı davrandığı takdirde Paketus.com'un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
23. Paketus.com'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;
24. Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;
25. Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;
26. Online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapılmadığı durumda sipariş teslimi sırasında hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini;
27. Paketus.com sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Paketus.com’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

5. Paketus.com'a Tanınan Yetkiler
Paketus.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Paketus.com güvenliği şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Paketus.com’un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre Paketus.com tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Paketus.com kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya Paketus.com sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir. Paketus.com, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir. Paketus.com kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Paketus.com sorumlu tutulmayacaktır. Paketus.com kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet haklarına ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Paketus.com sistemindeki satışlar, üye iş yeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Paketus.com ilgili üye iş yerinde bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin Paketus.com sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir. Paketus.com kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Paketus.com sistemi içinde Paketus.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, Paketus.com'dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir. Paketus.com sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Paketus.com sistemindeki üye iş yerlerine aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Paketus.com, kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir. Paketus.com sisteminde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve gercege uygun açıklama yapılmasına dair Paketus.com gerekli özeni gösterecektir ancak üye iş yerlerinin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan Paketus.com sorumlu değildir. Paketus.com, kullanıcının Paketus.com sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Paketus.com'un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder. Paketus.com kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır. Paketus.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Paketus.com üye restoranların sağladığı içerikten sorumlu değildir.

6. Kullanım Amacı
Kullanıcılar, Paketus.com sistemi üzerinden verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

7. Ödeme
Paketus.com kullanıcıları Paketus.com sisteminden verdikleri siparişin ücretini, Paketus.com sisteminde ilgili üye iş yerinin sunduğu ödeme seçenekleri arasından sipariş verirken seçtikleri şekilde teslim esnasında ödeyebilir. Kullanıcılar ayrıca Online Ödeme Yöntemi kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme de yapabileceklerdir. Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura Paketus.com tarafından değil siparişi alan restoran tarafından düzenlenir. Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde, Paketus.com, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri restoranların nam ve hesabına Kullanıcılardan tahsil etmek için restoranlar tarafından münhasır olarak yetkilendirilmiştir. Kullanıcılar, Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde ödemeyi Paketus.com’a yapmakla ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadır. Online ödeme yöntemi, kapıda kredi kartı/banka kartıyla ödeme yöntemi, kapıda nakit ödeme yöntemi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ödeme yöntemiyle gerçekleşen siparişlerde, Paketus.com, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri restoranların nam ve hesabına Kullanıcılardan tahsil etmek için münhasır olarak yetkilendirilmiştir. Kullanıcılar, ödemeyi online ödeme yöntemi, kapıda kredi kartı/banka kartıyla ödeme yöntemi, kapıda nakit ödeme yöntemi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ödeme yöntemiyle yapmakla, restorana ve Paketus.com'a karşı ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadırlar.

8. Kişisel Veri
Kullanıcı Paketus.com’a üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Paketus ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurt dışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurt dışına aktarılması Kullanıcı ile Paketus.com arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler Paketus.com ve Paketus.com iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve Paketus.com ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurt dışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verdikleri restoranlar, sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri verilerinin (“Veri/ler”) Paketus.com, Paketus.com iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde üçüncü kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların Paketus.com üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

9. Ürün Teslimatı
Üye iş yerleri tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde kullanıcı, Paketus.com sisteminde seçtiği adreste bulunamaz ise verilen sipariş kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde, kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni sonuc ve yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

10. Ücret İadesi
Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere kullanıcıya ücret iadesi ancak;
1. Kullanıcı adresinin sipariş verilen restoranın gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali;
2. Siparişin ilgili restorana iletilememesi nedeniyle siparişin zorunlu iptali;
3. Restoran tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen restoranın iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde kullanıcı talebi üzerine siparişin iptali;
4. Siparişin bir kısmının veya tamamının restoranda mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;
5. Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle ilgili restoran onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali;
6. Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili restoran onayı üzerine yapılan iptal durumunda yapılacaktır. İptale konu siparişe ilişkin ilgili restoran bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu kullanıcıya teslim edilmiş ise siparişte belirtilen tutarın ilgili restoran görevlisine iadesi gerekmektedir. Paketus.com, yalnızca kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının evde olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar.Online Ödeme Yöntemi dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, Paketus.com’un bünyesinde bulundurduğu üye iş yerleri tarafından doğrudan yapılmaktadır. Paketus.com, üye iş yerleri tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

İade işlemleri, kredi kartları ile yapılan ödemelerde 1-3 iş günü içerisinde, debit (bankamatik) kartlar ile yapılan ödemelerde ise 7-14 iş günü içerisinde kart hesabına yansımaktadır.

11. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:
Paketus.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. Paketus.com Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Paketus.com sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

12. Yürürlük
İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

13. Fesih
Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

No items found.
No items found.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ayrıntılı bilgi için: 0850 305 44 94
[email protected]
Paketus Elektronik İletişim Gıda Lojistik A.Ş
Vergi No: 719 045 6404
Mersis No: 07190455640400001
Anadolu Caddesi No: 543/12 Karşıyaka / İzmir